کرسی های علمی و گفتگوهای نظری پیرامون ابعاد انقلاب اسلامی ایران / ویژه ایام دهه فجر بسیج اساتید استان گیلان

ش, 11/11/1399 - 13:05

کرسی های علمی و گفتگوهای نظری پیرامون ابعاد انقلاب اسلامی ایران / ویژه ایام دهه فجر بسیج اساتید استان گیلان

کرسی های علمی و گفتگوهای نظری پیرامون ابعاد انقلاب اسلامی ایران / ویژه ایام دهه فجر بسیج اساتید استان گیلان